Forside A-Å Syria

Syria

Gang på gang har Norge fulgt i de vestlige stormakters fotspor, og gang på gang har sivilbefolkning i de utsatte konfliktområdene fått føle på det. Det er derfor på overtid at vi tenker om vår politikk overfor Syria, og heller drar den i en retning til det vi er best til, nemlig forhandling og tilrettelegging for samtaler, og ikke mer ansvarsløs krig. I stedet for å være andre stormakters verktøy, bør Norge flytte sitt engasjement til humanitær støtte og hjelp. I tillegg til dette, er det også nødvendig å støtte opp om positive folkelige bevegelser i området.

SU vil:

  • At Norge umiddelbart trekker tilbake sitt militære bidrag i Syria
  • At Norge må stanse all våpeneksport til stater involvert i denne konflikten
  • At Norge må fokusere ytterligere på humanitær bistand
  • Norge må støtte opp folkelige bevegelser som bidrar til å skape fred og demokrati i regionen, som kurderne, ved bistand og anerkjennelse
  • Øke antall kvoteflyktninger Norge tar imot. Situasjonen i Syria krever en drastisk økning i kvoteflyktninger derfra

Del Syria på: