Forside A-Å Studenter

Studenter

Studentene må ha gode ordninger, spesielt for å hindre frafall, ha et godt bosted og et godt helsetilbud. SU er spesielt opptatt av at alle studenter skal ha gode levekår, uavhengig av lommeboka til foreldrene dine. Derfor ønsker vi å øke studiestøtta og bygge flere studentboliger, slik at alle studenter kan leve uavhengig av sine foreldre. Statistikk viser at en av fem studenter opplever alvorlige psykiske problemer i studietiden, uten at studenthelsetilbudet har kapasitet til å møte utfordringen. Derfor må vi styre helsetilbudet for studentene.

SU vil:

  • Øke studiestøtten til 1,5 G
  • Bygge 4000 studentboliger i året
  • Styrke og målrette tiltak for å forbedre psykisk helse blant studenter

Del Studenter på: