Forside A-Å Stemmerett for 16-åringer

Stemmerett for 16-åringer

I dag påvirker politikken som vedtas alle i et samfunn. Derimot kan man ikke påvirke politikk før man når dagens stemmerettsalder, som er 18 år. Alle 16- og 17-åringer har en rekke plikter og rettigheter pålagt dem gjennom lov, blant annet at ungdom over 15 år kan straffes og at de må betale skatt. Derimot har ikke disse ungdommene noen mulighet til å påvirke politikken som føres, slik som andre voksne. Ungdom er en gruppe som stadig blir nedprioritert i politikken.

SU vil:

  • Senke stemmerettsalderen til 16 år.

Del Stemmerett for 16-åringer på: