Forside A-Å Sosialisme

Sosialisme

Sosialisme

SU kjemper for et samfunn som setter folkemakt over pengemakt, et sosialistisk folkestyre. En sosialistisk samfunnsorganisering vil styre samfunnet etter menneskers behov, ikke etter hva som er mest lønnsomt for verdens rikeste. Da må økonomien underlegges demokratiet. De kapitalistiske eierforholdene må erstattes av demokratiske eierformer. Kollektivt eierskap er en grunnstein i sosialismen. Vårt mål er at verden skal styres og tas vare på i fellesskap.

Ressursene våre må organiseres annerledes enn i dag. Derfor vil SU bryte med kapitalismen. Dersom makten flyttes fra dem som eier verdiskapningen til de som faktisk produserer verdiene, vil fordelingen bli mer rettferdig. Felleseie av bedrifter og verdiskapning vil sikre arbeidsplasser mot utflagging og nedleggelse. Det gir oss også et bedre grunnlag for en sterk velferdsstat som tar vare på alle.

SU vil:

  • erstatte kapitalismen med et sosialistisk folkestyre der økonomien styres gjennom demokratisk og kollektivt eierskap.
  • at hensyn til mennesker og miljø settes over hensyn til kortsiktig profitt.

Del Sosialisme på: