Forside A-Å Sosial dumping

Sosial dumping

Sosial dumping er en av de største utfordringene vi har i norsk arbeidsliv i dag. Oftest ser vi at bedrifter ansetter utenlandske arbeidstakere med dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere. Arbeidere som kommer til Norge, som ikke er kjent med arbeidsmiljøloven, risikerer å bli utnyttet på det groveste i møte med det norske arbeidslivet. I mange tilfeller ser vi at det ikke bare er lønningene som dumpes, men også kravene til helse, miljø og sikkerhet.

Dette er arbeidslivskriminalitet av verste sort, og rammer norsk ungdom sine sjanser til å få seg jobb kraftig i flere bransjer. For mange ungdommer er det allerede vanskelig å få en fot innafor i arbeidslivet. Det at de blir pressa ut av arbeidsgivere som heller ansetter folk som er villige til å arbeide for lave lønninger og med dårlige arbeidsvilkår er en ekstremt skummel utvikling som SU krever at må stoppes.

SU krever:

  • Videreutvikling av allmenngjøringa av tariffavtaler.
  • At EØS-avtalen sies opp, slik at arbeidsinnvandringen begrenses for å sikre et anstendig arbeidsliv i Norge.
  • Språkkompetanse for å få jobbe i helse- og utdanningssektoren i Norge.
  • At introduksjonsprogrammene for innvandrere skal inneholde opplæring i rettigheter i arbeidslivet og introduksjon til fagbevegelsen.
  • At EØS-avtalen og Schengen-avtalen sies opp.

 

Del Sosial dumping på: