Forside A-Å Søndagsarbeid

Søndagsarbeid

En åpning for at søndagsarbeid skal tillates vil bety at mange flere arbeidstakere mister en fridag som er sårt trengs. Arbeidstakere vil få mindre bestemmelse over sin egen fritid, da mange flere vil måtte jobbe også søndager. En liberalisering av søndagsarbeid er dårlig politikk for familiene spesielt, som ofte er de som rammes av søndagsarbeid.

En slik liberalisering av søndagsarbeid vil ikke bare ramme de 370 000 som allerede er ansatt i varehandelen og unntatt fra forbudet mot søndagsarbeid, men også hele systemet rundt og alle tilstøtende bedrifter. Sjåfører må levere varer, noen må bake brødet som skal selges og andre må sørge for renhold. Altså vil vi se krav om drift syv dager i uken også i andre bransjer. Dette er en utvikling SU er svært negative til.

SU krever:

  • At dagens forbud mot søndagsarbeid består.
  • At ansatte i varehandelen blir tatt inn i Arbeidsmiljøloven igjen.
  • Enda strengere regler for hva som er nødvendig søndagsarbeid og søndagsåpne butikker.

Del Søndagsarbeid på: