Forside A-Å Seksuell trakassering og voldtekt

Seksuell trakassering og voldtekt

Kampen mot seksuell trakassering er en viktig sak for SU som et feministisk parti. Selv om Norge er et av verdens mest likestilte land er vold og voldtekt mot kvinner et stort samfunnsproblem. Hvert år utsettes mellom 8000-16000 kvinner for voldtekt. En av ti kvinner i Norge oppgir å ha blitt utsatt for voldtekt, og en av fem kvinner opplever i løpet av livet å bli utsatt for partnervold. En flerårig innsats i skolen, mot seksuell trakassering og voldtekt, vil være et effektivt forebyggingstiltak på sikt.

SU vil:

  • Et voldtektsforlik i Stortinget som krever at politikerne går fra ord til handling i kampen mot voldtekt
  • Gratis psykologhjelp for voldtektsutsatte
  • Bedre ettervern for voldsutsatte kvinner i Norge gjennom lovfesting av overgrepsmottak, flere krisesentre og økte ressurser til allerede eksisterende krisesentre i Norge
  • Kompetansehevingstiltak om voldtekt for politijurister, statsadvokater, dommere og sakkyndige
  • Kommunale handlingsplaner mot vold og overgrep i nære relasjoner
  • Selvforsvarskurs for jenter i skolen

Del Seksuell trakassering og voldtekt på: