Forside A-Å Samer og urfolk

Samer og urfolk

Den norske stat har, gjennom sin mangeårige fornorskingspolitikk, stor skyld i at viktige deler av samisk kultur har blitt skylt bort. Lenge har staten hindret samer i å utøve sitt virke, sin kultur og sitt språk. Det var ikke før i 1967 at undervisning på samisk ble en rettighet i Norge. I tidsskriftet Gáldu anslår historiker Henry Minde at det vil ta minimum 120 år med dagens bevilgninger til Sametinget og samiske formål før beløpet speiler pengene som ble brukt på å utslette den samiske kulturen. Det er tydelig at kamp for samiske rettigheter fortsatt trengs.

Sosialistisk Ungdom mener det er åpenbart at Norge skal respektere og legge til rette for utøvelse av samisk levemåte, språk og kultur.

SU vil:

  • Styrke dialogen mellom Sametinget og sentrale myndigheter
  • Etablering av et samisk informasjonssenter som kan bistå samfunnet med kunnskap om samisk samfunn, kultur og historie

Del Samer og urfolk på: