Forside A-Å Ruspolitikk

Ruspolitikk

Hvert år dør flere hundretalls nordmenn av overdose. Norge ligger helt på toppen i Europa når det kommer til overdosedødsfall. Med en ruspolitikk med fokus på trygghet og hjelp isteden for straff, kunne mange av disse livene vært spart. Derfor er det helt nødvendig å endre ruspolitikken.

Samfunnets ressurser må brukes på oppfølging og hjelp til dem som trenger det, ikke straff. SU vil derfor avkriminalisere bruk av ulovlige rusmidler. Straff står i veien for oppfølging av ungdom og utsatte grupper. Ungdom kan vegre seg for å søke hjelp i frykt for konsekvensene av eventuelle lovbrudd.

SU vil:

  • Avkriminalisere bruk og besittelse av brukerdoser av narkotika
  • Forbedre brukerromsordningen ved å innføre flere døgnåpne brukerrom, samt gjøre det lovlig å røyke heroin og å ta andre stoffer der
  • Forbedre fokuset og undervisningen om rusmisbruk i skolen

Del Ruspolitikk på: