Forside A-Å Rasisme og diskriminering

Rasisme og diskriminering

Tradisjonelt har rasisme vært en forestilling om at mennesker er delt inn i forskjellige raser, og noen er overlegne andre. Men i det siste har det ideologiske bakteppet endret seg, og de rasistiske bevegelsene bruker nå religion og kultur som bakgrunn for sine rasistiske teorier.

I Norge i dag ser vi mange former for rasisme og diskriminering. Rasisme og diskriminering er med på å skyve folk utenfor samfunnet, med store konsekvenser for den enkelte. SU vil motarbeide rasisme og diskriminering på alle samfunnsarenaer.

SU vil:

  • Bekjempe rasisme og diskriminering
  • Arbeide for et samfunn der alle står fritt til å utøve tro og livssyn
  • Tydeliggjøre dagens «rasismeparagraf»

Del Rasisme og diskriminering på: