Forside A-Å Psykisk helse

Psykisk helse

Psykisk helse er vel så viktig som fysisk helse, og vi trenger en kraftig opprustning i behandlinga av psykiske lidelser. Rundt halvparten av oss kommer til å rammes av psykiske problemer i løpet av livet. Helsevesenet kan ikke behandle alle, og derfor er forebygging viktig innenfor psykisk

helse. Helsetilbudet for de med psykiske lidelser skal være raskt tilgjengelig og integrert i folkehelsetilbudet for øvrig. Psykiske plager og sykdom varierer fra person til person, også innenfor samme diagnose. Alle bør behandles individuelt, ikke i standardiserte pakkeforløp.

SU vil:

  • At skolehelsetjenesten og helsestasjonene må ha spesialkompetanse på helseutfordringer ungdom møter
  • Redusere ventetiden for behandling av psykisk helse. Alle skal få dato og tid for hjelp innen en uke etter de har fått henvisning
  • Ha tilbud om gratis psykologhjelp for ungdom under 25 år gjennom flere tilbud enn Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)
  • Sikre et tilbud om skolepsykolog på alle videregående skoler i Norge

Del Psykisk helse på: