Forside A-Å Petroleum

Petroleum

Petroleum er en samlebetegnelse på både olje, naturgass og mineralolje. Hele 30 prosent av det samlede utslippet i Norge kommer fra petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. For at vi skal nå togradersmålet skal vi legge om fra å være et ikke-bærekraftig petroleumsavhengig samfunn, til et samfunn basert på fornybar og grønn energi.

SU vil:

  • Stanse petroleumsforskning som forlenge oljetiden
  • Kreve at forskning skal være fri og offentlig finansiert, ikke diktert av kapitalistiske selskap.
  • Kreve at alle offentlige fond må trekkes ut av fossile investeringer.  

Del Petroleum på: