Forside A-Å Pelsdyr

Pelsdyr

I Norge har vi fortsatt pelsdyroppdrett som hvert år får subsidier på om lag 18 millioner kroner. På pelsfarmene lever dyrene under forhold som er både fysisk og mentalt belastende, og det er blitt avdekket flere tilfeller av dyremishandlig på norske farmer. SU ser på det som uetisk å avle opp dyr kun for å bruke dem til luksusvarer, og mener at pelsdyroppdretten må avvikles så fort som mulig.

SU vil:

  • Ha en styrt avvikling av pelsdyrnæringa i Norge
  • Ha et forbud av import av pels fra oppdrett og bruk av feller

Del Pelsdyr på: