Forside A-Å Opptak til høyere utdanning

Opptak til høyere utdanning

I dag styres opptak til høyere utdanning hovedsakelig gjennom snittkarakter. Systemet med snittkarakterer knuser folks drømmer. Man risikerer å ikke ha mulighet til å studere noe man både har lyst til og er flink til, fordi karakterer som ikke er relatert til det man ønsker å studere trekker ned snittet. Det er mulig å bli en dyktig lege uten å være den beste i klassen sin i fransk og det er mulig å bli en god psykolog uten å være mester i historie. Å fjerne systemet med snittkarakter vil bidra til at flere folk får studere det de er motivert til, og motiverte mennesker gjør en bedre jobb. SU mener derfor at man i større grad må ta i bruk opptaksprøver, intervjuer eller lignende for å avgjøre hvem som kommer inn på utdanninger der det er trangt om plassene.

SU krever:

  • at systemet med opptak ved snittkarakter fjernes, og at relevante karakterer vektes høyest ved opptak til høyere utdanning
  • At det i større grad legges til rette for bruk av intervjuer og opptaksprøver for å få de mest motiverte studentene inn på ulike utdanninger.

Del Opptak til høyere utdanning på: