Forside A-Å Naturressurser

Naturressurser

Landet vårt er rikt på skoger, fosser, mineraler og fisk. Det er et prinsipielt valg hvem som skal ha makt over naturressursene våre. Vi mener at folket skal eie og bestemme over ressursene i landet vårt.

SU vil:

  • Avkastningen som følger med utvinningen skal ikke tilfalle private investorer, men folket.
  • Opprette statseide selskaper som StatWind og Mineral Stat for å sikre kontroll over vind- og mineralressursene våre.
  • Bevare hjemfallsretten, som sikrer statlig eierskap over vannressursene våre.

Del Naturressurser på: