Forside A-Å NATO

NATO

SUs mål for norsk utenrikspolitikk er mer selvstendighet. Da er det nødvendig, men ikke tilstrekkelig, for Norge å gå ut av NATO. Så lenge vi er bundet opp til noen stormakters utenrikspolitikk vil vår egen aldri være selvstendig. I tillegg er det uakseptabelt å ta del i en allianse som legger til grunn førstehåndsbruk av atomvåpen, som driver angrepskrig rundt om i verden for å opprettholde makten og interessene til en liten gruppe politiske og økonomiske eliter.

SU anerkjenner at det likevel må mer til for å få en mer selvstendig utenrikspolitikk enn å melde oss ut av NATO, og at en rekke grep må gjøres før vi kan gå ut av alliansen. For å gjøre det mer realistisk å gå ut av NATO i fremtiden må vi starte nå med å legge om- Forsvaret og sikkerhetspolitikken. Vi må prioritere mer ressurser til Forsvaret over forsvarsbudsjettet og legge det om til først og fremst å fokusere på forsvar av eget territorium. I tillegg må vi styrke det nordiske forsvarssamarbeidet, spesielt med Finland og Sverige som ikke er NATO-medlemmer.

SU vil:

  • At Norge skal avslutte sitt medlemskap i NATO.

Del NATO på: