Forside A-Å Nasjonalt ungdomskort

Nasjonalt ungdomskort

I dag er ungdom avhengig av foreldre eller et godt kollektivtilbud for å kunne komme seg rundt, enten om det er til skole, venner eller fritidsaktiviteter. Friheten til å kunne ferdes rundt er spesielt viktig for ungdom og unge voksne som ikke har tilgang på bil. Dette er også de gruppene som oftest har lite penger og trenger et godt, billig tilbud for å kunne ha reell frihet til å ferdes dit en trenger eller ønsker.

Det er derfor SU har som krav om at det innføres et nasjonalt kortsystem som gjør at man kan reise på tvers av fylkesgrensene ved bruk av det samme kollektivkortet og at det innføres nasjonale takster for ungdomskort. Dette ungdomskortet bør vare fram til fylte 25 år og bør ikke koste mer enn 200 kroner. Dette vil gi alle en reell mulighet til å reise kollektivt.

SU vil:

  • Ha nasjonalt reisekort for ungdom for 200 kroner frem til fylte 25 år.

Del Nasjonalt ungdomskort på: