Forside A-Å Multinasjonale selskaper

Multinasjonale selskaper

Gjennom multinasjonale selskaper har noen få mennesker mulighet til å sikre seg makt over store deler av verdens ressurser. For hvert tiår blir makten mer konsentrert. Fordi verdens ressurser er begrenset, betyr dette at resten får mindre. Disse menneskene har enorm makt over verdenspolitikken. Det betyr at selskaper som kjøper områder kan eie fellesskapets ressurser så lenge de ønsker. På denne måten er det umulig for et land å komme seg ut av fattigdom ved å la naturressursene komme alle til gode. Sosialistisk Ungdom vil gjøre demokratisk kontroll av naturressursene til en del av menneskerettighetene.

Selskapenes mål er økt profitt. Mange steder driver selskapene rovdrift på folk og miljø for å sikre egne inntekter. Naturen ødelegges, drikkevann forurenses og i de verste tilfellene fører dette til død. At selskaper opererer i flere land er i utgangspunktet ikke negativt. Problemet oppstår når de utkonkurrerer andre bedrifter fordi de sniker seg unna skattesystemet, samtidig som de driver denne rovdriften på folk og miljø i fattige land.

SU krever:

  • Sikret demokratisk kontroll over naturressursene ved å gjøre det til en menneskerettighet.
  • At vi fjerner multinasjonale selskapers rett til å drive rovdrift på folk og miljø.
  • Innføringen av en global karbonskatt.

 

 

 

Del Multinasjonale selskaper på: