Forside A-Å Midlertidige ansettelser

Midlertidige ansettelser

Økt bruk av midlertidige ansettelser vil skape utrygghet blant de ansatte – og ikke minst blant ungdom, som vil rammes hardest. Høyresiden mener at økt bruk av midlertidige ansettelser vil gi en mulighet for unge å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Derimot vil resultatet bli et arbeidsliv der flere vil gå på usikre midlertidige ansettelser. Midlertidige ansettelser gir sjeldent fast ansettelse. Dette vil føre til at unge ikke vil kunne etablere seg, da bankene ikke ønsker å gi lån til unge uten fast ansettelse.

Flertallet av de som er midlertidig ansatt er også kvinner, noe som gjør midlertidige ansettelser til dårlig likestillingsarbeid. Vi vil jobbe for at andelen faste ansettelser økes, og vi ønsker at offentlig sektor skal gå foran i dette arbeidet. SU mener at midlertidige ansettelser må begrenses, slik loven forutsetter. Midlertidige stillinger kan kun brukes hvis det er særskilte behov i bedriften som tilsier det. Dersom en virksomhet har et permanent behov for ekstrahjelp, for eksempel helgevakter, skal disse ansettes i faste deltidsstillinger.

SU krever:

  • At offentlig sektor går foran i arbeidet om å skape flere faste ansettelser.
  • At midlertidige ansatte skal ansettes i faste stillinger etter maks ett år.
  • At bruken av midlertidige ansettelser skal begrenses sterkt.
  • En reforhandling av vikarbyrådirektivet.
  • At bemanningsbyråer gjøres ulovlige, og at vikarbyråer kun benyttes dersom det virkelig er behov for midlertidige ansatte.
  • En utredning av behovet for offentlig bemanningsinformasjon/bemanningsbyrå gjennom NAV.

Del Midlertidige ansettelser på: