Forside A-Å Menneskehandel og prostitusjon

Menneskehandel og prostitusjon

Det er anslått at det finnes over 35 millioner slaver i verden i dag, og over 500.000 av dem befinner seg i Europa. Dette er ofte mennesker som er ofre for menneskehandel eller er illegale  rammer fattige kvinner systematisk. Det gjør at man er svært sårbar for utnyttelse i arbeidslivet og mange lever som sexslaver. På verdensbasis har tallet på antall slaver aldri vært høyere.

SU vil:

  • At Norge jobber for en internasjonal sexkjøpslov
  • Øke støtten til hjelpetiltak for ofre for trafficking og prostitusjon
  • Gi opphold på humanitært grunnlag til ofre for menneskehandel og trafficking
  • Øke støtten til politiets etterforskning av menneskehandel

Del Menneskehandel og prostitusjon på: