Forside A-Å Luftforurensing

Luftforurensing

Flere byer sliter stadig med for høy luftforurensning. Det er ofte de svake i samfunnet, som barn, gravide, syke, eldre, allergikere og astmatikere som blir utsatt for ekstra helseplager. For Norge er det beregnet at trolig nærmere 1900 mennesker døde for tidlig i 2012 som følge av luftforurensing. Veitrafikken er hovedårsaken til den skadelige lufta. Derfor vil SU redusere biltrafikken i byområdene og i stedet satse på kollektivtrafikk, gående og syklende.

SU vil:

  • Sikre et godt og rimelig kollektivtilbud
  • Prioritere syklende og gående foran bilen
  • Stille krav om utslippsfri kollektivtransport
  • Bilbruk skal være dyrere i byområdene, og innføre lavutslippssoner og miljødifferensierte avgifter der det er nødvendig

Del Luftforurensing på: