Forside A-Å Likestilling i arbeidslivet

Likestilling i arbeidslivet

Økonomisk selvstendighet er en forutsetning for kvinnefrigjøring. Norge har høyere andel kvinner i arbeidslivet enn noe annet land, men er arbeidslivet sterkt kjønnsdelt, både når det gjelder yrkesvalg og stillingsandeler.

I Norge i dag er 42 % av alle kvinnelige lønnstakere deltidsansatte. Norske kvinner har flere deltidsstillinger enn menn, og dette gjelder spesielt innenfor helse- og omsorgssektoren; et kvinnedominert yrke. Den største utfordringen for likestilling i dag blir er store kjønnsforskjellen mellom kvinner og menn når det kommer til heltid og deltid. Midlertidige ansettelser er også er likestillingsspørsmål. I Norge i dag er flertallet av midlertidige ansatte kvinner. At regjeringa ønsker å bidra til at flere ansettes midlertidig er derfor dårlig likestillingspolitikk.

SU vil:

  • Sikre lovfestet og reell rett til heltid
  • Styrke retten til fast stilling
  • Jevne ut lønnsforskjeller og jobbe for likelønn
  • Bruke kvotering som virkemiddel når det er nødvendig for å sikre likestilling og mangfold i arbeidslivet
  • At arbeid mot seksuell trakassering skal tas inn i HMS-bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og prioriteres høyt i HMS-arbeid ellers

Del Likestilling i arbeidslivet på: