Forside A-Å Lærlinger

Lærlinger

Vi kommer til å mangle over 50.000 fagarbeidere innen 2035, likevel er det mange som består yrkesfag som ikke får læreplass. Derfor mener SU at det er viktig å lovfeste retten til læreplass slik at vi kan møte fremtidens behov for arbeidskraft. Mange lærlinger får dessverre dårlig opplæring i bedrift. Derfor vil vi at alle opplæringsbedrifter skal være medlem av et opplæringskontor og at fylkeskommunen skal ta et større ansvar for lærlingene.

Mange lærlinger sliter økonomisk i starten av lærlingperioden, derfor vil vi øke lærlinglønnen slik at den aldri er mindre enn hva en student får i studiestøtte og lån. Dessuten ønsker vi å gi studentfordeler til lærlinger ettersom at de fremdeles er under utdanning.

SU vil

  • Lovfeste retten til læreplass
  • At alle opplæringsbedrifter skal samles i opplæringskontor
  • At fylkene skal ta et større ansvar for lærlingene i bedrift
  • Øke lærlinglønnen sånn at den aldri er lavere enn en student mottar i støtte
  • Gi studentfordeler til lærlinger

Del Lærlinger på: