Forside A-Å Lærere og lærertetthet

Lærere og lærertetthet

Mer enn hver tredje lærerutdannet jobber et annet sted enn i skoleverket. Økte lønninger kan bidra til å øke statusen til læreryrket, men selve yrket må også gjøres mer relevant for utdanningen man har tatt. Lærere bruker stadig mer tid på papirarbeid og innrapporteringer. SU mener at lærerens rolle først og fremst er å undervise og følge opp elevene. Vi krever at den enkelte læreren slipper unødvendig papirarbeid og får mer tid til pedagogisk og faglig arbeid.

Tilstrekkelig lærertetthet er en forutsetning for å kunne tilby en likeverdig utdanning til alle. Antall elever som får sin undervisning i store grupper øker. Større elevgrupper gjør det vanskeligere å gi tilpasset og variert undervisning. Tettere oppfølging av enkelteleven er viktig for å redusere frafallet i norsk skole, da er økt lærertetthet et viktig mål.

SU krever:

  • En tillitsreform som gjør at lærerne får tid til elevene heller enn papirarbeid.
  • Maks 15 elever per lærer på 1.-4. trinn  og maks 20 elever per lærer på 5.-10. trinn.

Del Lærere og lærertetthet på: