Forside A-Å Kultur

Kultur

For at ungdom skal ha noe å fylle fritiden sin med må kultur- og idrettstilbud være tilgjengelig for alle og ha en tilstrekkelig bredde. Tilbud innen kultur og idrett skal være et offentlig ansvar. Det trengs en aktiv politikk for å sikre en tilstrekkelig bredde i tilbudet, slik at ikke bare økonomisk lønnsomme aktiviteter eksisterer. Fritidstilbud skal ikke drives for profitt, men etter ungdommers behov.

Det er viktig at ingen blir hindret i å delta på fritidsaktiviteter eller kulturskole på grunn av høye kostnader. Sosialistisk Ungdoms mål er at alle barn og ungdommer som ønsker det skal få plass i kulturskolen.

SU vil:

  • Ha nasjonalt gratis kulturkort til alle mellom 13 – 25 år
  • Gratis kulturskoletilbud
  • Satsing på fritidstilbud for jenter og minoritetsungdom

Del Kultur på: