Forside A-Å KRLE

KRLE

Kunnskap om forskjellige livssyn og religioner er nødvendig for å utvikle forståelse og respekt for hverandre. Derfor ønsker SU å gjeninnføre det felles, mangfoldige og sekulære religions- og livssynsfaget RLE i skolen. SU vil fjerne kravet om at «om lag halvparten» av tiden skal brukes på kristendom.

SU vil:

  • Erstatte dagens KRLE-fag med RLE
  • Fjerne kravet om at om lag halvparten av tiden skal brukes på kristendom

Del KRLE på: