Forside A-Å Kollektivtrafikk

Kollektivtrafikk

Mennesker er avhengige av å kunne komme seg rundt. Om det er skole, jobb eller for å reise og besøke venner, så er man avhengig av en god samferdsel som gjør det mulig å forflytte seg rundt i det langstrakte landet vårt. Fram til i dag har samferdselen i stor grad vært preget av privatbilismene, og kollektivtransporten har blitt nedprioritert. Transporten i Norge står i dag for store deler av de norske klimagassutslippene. Når vi planlegger den grønne omlegginga må det derfor legges stor vekt på miljøvennlig transport.

SU vil:

  • Ha nasjonalt reisekort for ungdom for 200 kroner frem til fylte 25 år.
  • Ha utslippsfri kollektivtransport, hvor busser går på fossilt drivstoff
  • Gi kollektivtransporten mer plass, slik at den kommer seg raskere frem på bekostning av privatbilismen

Del Kollektivtrafikk på: