Forside A-Å Kjønn

Kjønn

Vi lever i et samfunn hvor hvilket kjønn du blir født med har store konsekvenser for hvilke føringer som blir lagt for deg som menneske. Kjønnsroller er holdninger samfunnet har til hvordan mennesker skal oppføre seg og fremstå basert på hvilket biologisk kjønn. Å bli tildelt egenskaper og muligheter basert på biologisk kjønn er ikke bare urettferdig, det oppleves også som ekstremt fremmedgjørende for mange, blant annet transpersoner.

SU vil:

  • Jobbe for å normere hen i det norske språk
  • Ha et økt fokus på kjønnsmangfold i seksualundervisningen
  • At Rikshospitalets monopol på behandling av transpersoner må opphøre og at det blir opprettet behandlingssentre i alle landets helseregioner

Del Kjønn på: