Forside A-Å Integrering

Integrering

SU mener at alle som kommer til Norge har rett og plikt til å delta aktivt i samfunnet. Ungdom og barn som rømmer fra krig og konflikt skal få muligheten til en ny start i Norge. Det viktigste for vellykket integrering er utdanning, språk og arbeid. SU vil ha en nasjonal dugnad for bedre integrering av barn og unge slik at Norge kan få glede av kunnskapen og erfaringene de tar med seg til landet.

SU vil:

  • Raskere godkjenning av utdanningen innvandrere har med seg fra utlandet
  • Rett til videregående opplæring for alle som ikke allerede har fått godkjent slik utdanning fra utlandet
  • Økt støtte til norskundervisningen.
  • Starte norskopplæringen fra dag én
  • Statlig bosetting av asylsøkere, uten vetorett fra kommunene, slik at alle kommunene tar
  • sin rettferdige del av bosettingen

Del Integrering på: