Forside A-Å Industri

Industri

Norge er et land som er rikt på naturressurser og kunnskap. Disse fortrinnene kan brukes til å skape nye, bærekraftige arbeidsplasser og til å utvikle ny klimavennlig teknologi. Vi vil at Norge skal videreutvikles som en betydelig industrinasjon hvor energisektoren forblir en viktig del av vårt næringsliv. Det handler om rammevilkår til både levedyktige og fremtidsrettede arbeidsplasser. SU mener staten bør gå foran for å bygge nye, grønne næringer.

SU vil:

  • Øke det statlige eierskapet og bruke det aktivt for industriutvikling
  • At norsk industri skal være verdensledende i grønn industri

Del Industri på: