Forside A-Å Heltid og deltid

Heltid og deltid

SU mener at et arbeidsliv der mange jobber ufrivillig deltid er skadelig både for den enkelte arbeidstaker og for samfunnet. En av de største utfordringene for likestilling i dag er den store kjønnsforskjellen mellom kvinner og menn når det kommer til heltid og deltid. Faste stillinger er også ekstremt viktig for ungdom og unge voksne med tanke på boliglån, økonomisk stabilitet og pensjon.

Grunnen til at flere ender opp med midlertidige ansettelser er at mange tar til takke med en deltidsstilling fordi det er det som er tilgjengelig på arbeidsmarkedet. Da blir det uønsket deltid. Heltid må være en rettighet, og deltid en mulighet. SU mener retten til hele stillinger bør lovfestes. Det betyr at der det er mulighet for å ansette folk i heltidsstillinger skal dette gjøres, fremfor å ansette flere i mindre deltidsstillinger. En slik lovfesting skal hindre arbeidsgivere fra å misbruke deltidsstillinger.

SU krever:

– Lovfesting av retten til hele stillinger.

– At grunnbemanninga i sektorer som preges av mange deltidsstillinger økes.

– At lokale myndigheter prioriterer arbeidet med å bli kvitt ufrivillig deltid i langt større grad enn i dag.

– Nye ordninger med hyppigere helgearbeid i helsesektoren som kompenseres med ekstra fridager.

 

Del Heltid og deltid på: