Forside A-Å Heldagsskolen

Heldagsskolen

Heldagsskolen innebærer å skape en ny og bedre skoledag for elevene. Helsagsskolen skal øke elevenes kunnskaper og fremme læring og trivsel gjennom en mer praktisk og variert skoledag. Heldagsskolen innebærer å utvide skoledagen med om lag 1,5 time. På denne måten vil elevene få mulighet til mer fysisk aktivitet, sunn og gratis skolemat og avvikling av lekser, slik at elevene har fri når de er ferdig på skolen.

Dette vil gi en bedre skoledag for elevene, en bedre arbeidsdag for lærerne, en bedre hverdag for familiene.

SU vil:

  • Innføre heldagsskolen fra 1. til 4. trinn
  • Ha gratis og sunn skolemat
  • Ha en time fysisk aktivitet på skolen hver dag
  • Gjøre SFO gratis
  • Få flere lærere, med mål om maks 15 elever per lærer fra 1.-4. trinn og maks 20 elever per lærer fra 5.-10.trinn

Del Heldagsskolen på: