Forside A-Å Handelsavtaler

Handelsavtaler

Verdenshandelen har aldri fungert som et utjevnende tiltak mellom fattig og rik, men har gått på bekostning av fattige staters utviklingsmuligheter. I tillegg har utviklingslandene hatt få muligheter til å ta plass i WTO hvor én amerikansk dollar gir én stemme. Sosialistisk Ungdom mener det er viktig med en felles arena for å legge premissene for verdenshandelen. Vi vil erstatte dagens WTO med en handelsorganisasjon som fremmer rettferdig handel, framfor frihandel.

Det finnes over tusen ulike handelsavtaler i verden i dag som regulerer ulike typer handel. Det de har til felles er målet om å fjerne handelshindringer. Slike hindringer er toll, miljø og forbruker- og arbeiderrettigheter. Avtalene forhandles bak lukkede dører, noe som fører til at sivilsamfunnet ikke får påvirke. I mange tilfeller blir også folkevalgte holdt utenfor. Samtidig inviteres storkapitalen inn for å påvirke. Konsekvensene av denne forhandlingsformen er mange. Kapitalistene tjener på avtalene, mens vanlige folk får svakere rettigheter og færre påvirkningsmuligheter. Sosialistisk Ungdom mener forhandlinger må skje i åpenhet.

 

SU krever:

  • Å erstatte EØS-avtalen med en rettferdig handelsavtale.
  • Å erstatte WTO med en organisasjon som fremmer rettferdig verdenshandel underlagt FN.
  • At handel skal komme befolkningen til gode.
  • Handelsavtaler med sanksjonsmuligheter ved brudd på menneskerettigheter og miljøkriminalitet.
  • Forbud av investor-stat-tvisteløsninger.

Del Handelsavtaler på: