Forside A-Å Grønne arbeidsplasser

Grønne arbeidsplasser

Om klimakrisen skal løses må nye arbeidsplasser bygges opp innenfor miljøvennlige næringer. Vi må sørge for at omleggingen fra utslippssamfunnet til en mer miljøvennlig framtid blir et gode for samfunnet, der vi skaper nye arbeidsplasser og et bedre liv for vanlige folk. Industrien slipper ut en del klimagasser, men det finnes mye teknologi som kan tas i bruk for å gjøre industrien enda mer miljøvennlig, samtidig som arbeidsplassene sikres.

SU vil:

  • At grønn industri skal slippe å betale avgift for miljøvennlig energi.
  • Bygge opp mer industri i Norge som produserer sluttprodukter.

Del Grønne arbeidsplasser på: