Forside A-Å Grønne arbeidsplasser

Grønne arbeidsplasser

Om klimakrisen skal løses må nye arbeidsplasser bygges opp innenfor miljøvennlige næringer. Vi må sørge for at omleggingen fra utslippssamfunnet til en mer miljøvennlig framtid blir et gode for samfunnet, der vi skaper nye arbeidsplasser og et bedre liv for vanlige folk. Vi å gjøre kraftkrevende industri mer miljøvennlig samtidig som vi sikrer framtidens arbeidsplasser.

SU vil:

  • At Norske bedrifter skal være i front på miljøvennlige produksjonsmåter
  • Skape arbeidsplasser i miljøvennlige næringer

Del Grønne arbeidsplasser på: