Forside A-Å Fraværsgrensa

Fraværsgrensa

Skoleåret 2016/17 innførte Høyre, med hjelp fra Arbeiderpartiet, en fraværsgrense på 10% for alle elever i videregående opplæring. Dette er en rigid grense som rammer de svakeste elevene hardest. Konsekvensen av fraværsgrensa er at syke elever tvinges på skolen, og smitter sine medelever, og at legekontorene fylles av elever som bare trenger en dag eller to hjemme for å bli friske.

Sosialistisk Ungdom mener:

  •   At den nasjonale fraværsgrensa fjernes
  •   At lærerne får mulighet til utøve skjønn rundt fravær i større grad
  •   At elever får mulighet til å levere egenmelding ved kortvarig sykdom. Ungdom under 18 må få underskrift av en foresatt

 

Del Fraværsgrensa på: