Forside A-Å Forsvaret

Forsvaret

Fra internasjonalt program:

«Sosialistisk Ungdom står i en stolt tradisjon for å kjempe for en annen, mer rettferdig verden. Arbeiderbevegelsen er stiftet på ideen om solidaritet mellom folk, også over landegrensene. Vår organisasjon oppstod i kampen for fred, mot stormaktenes våpenkappløp og krigføring.»

SU ønsker et forsvar av og for folket, et folkeforsvar. Et forsvar skal kun brukes til å forsvare tryggheten og forhindre krig. Gjennom å håndheve suverenitet, avskrekke eventuelle angrep gjennom å gjøre angrep kostbart, og gjennom deltagelse i FN-operasjoner internasjonalt for å gjøre verden tryggere og gjøre det mer sannsynlig å selv få hjelp. Vårt forsvar er et forsvar som har lokal forankring som vil si et desentralisert forsvar med fokus på heimevern og et forsvar av hele landet.

SU ønsker å drive en selvstendig forsvarspolitikk fri fra stormaktene sitt spill. Derfor vil SU melde Norge ut av NATO og opprette en lokal forsvarsallianse med våre naboer. Vi vil styrt avvikle Norge sin våpeneksport og internasjonalt være en fredsnasjon vis primære bidrag i internasjonale operasjoner skal være av humanitær karakter og bidra til avspenning.

SU krever:

  • Norge ut av NATO
  • Aktiv og åpen demokratisk styring av utenrikspolitikken i Stortinget
  • Omprioritering av ressursbruken fra out-of-area-operasjoner til forsvar av eget territorium gjennom å styrke Marinen, kystvakten, militær grenseovervåkning og Heimevernet
  • Oppvurdering av den “myke” sikkerhetspolitikken gjennom forsvar av folkeretten, diplomatiet og deltakelse i FN.

 

Del Forsvaret på: