Forside A-Å Fornybar energi

Fornybar energi

Store deler av verdens utslipp av klimagasser kommer fra energi og kraftproduksjon. I dag blir elektrisk kraft i stor grad produsert fra fossile energikilder som kull, olje og gass. Forbrenning av disse fossile energikildene er en av de aller største grunnene til klimakrisen. Av hensyn til klimakrisen må fossile ressurser på sikt fases ut til fordel for fornybare energikilder.

Norge står i en særstilling stilling i verden, da vi i stor grad får vår elektrisitet fra fornybar vannkraft. Sosialistisk Ungdom mener at den samlede fornybare kraftproduksjonen i Norge må økes, slik at den fornybare energien kan brukes til å kutte utslipp av klimagasser.

SU vil:

  • Bygge ut ny fornybar energi som kan erstatte fossil energi
  • Fase ut bruken av fossil energi i Norge
  • Satse på nye former for fornybar energi, blant annet annengenerasjons biodrivstoff, biogass, bioenergi, saltkraft, tidevannskraft, solkraft, bølgekraft og havvind.

Del Fornybar energi på: