Forside A-Å Foreldrepermisjon

Foreldrepermisjon

SU mener begge foreldre er likeverdige omsorgspersoner. Dagens kjønnsroller er skadelige for familiene og gjør at kvinner i større grad forventes å vise omsorg og ta ansvar for barn, mens menn forventes i større grad å forsørge familien ved å gjøre karriere.

I tillegg har Norge et av Europas mest kjønnsdelte arbeidsmarkeder. Derfor er det dessverre ofte mer økonomisk lønnsomt for heterofile par at kvinnen tar mest permisjon, fordi hun i snitt har lavere lønn og mindre stillingsprosent. Dette svekker barnets verdifulle tilknytning til far, og fars mulighet til å bli en likeverdig omsorgsperson. I tillegg forsterker det kjønnsforskjellene, og gjør det vanskelig for familier som vil velge annerledes.

Men ansvaret for å skape samfunnsendring kan ikke legges på hver enkelt familie – det private er politisk, og krever politiske løsninger.

SU krever:

  • at regjeringas kutt i pappakvota reverseres.
  • at far får selvstendig rett til opptjening av permisjon.
  • at mor og far i heterofile par behandles som likeverdige omsorgspersoner, i alle deler av samfunnet.

Del Foreldrepermisjon på: