Forside A-Å Flyktninger

Flyktninger

Mer enn 65,3 millioner mennesker i verden er i dag flyktninger eller internt fordrevne. Det er ikke i Europa som er offeret i flyktningkrisa, men Europa har en solidaritetskrise. SU mener at en god flyktningpolitikk krever godt internasjonalt samarbeid, og at de europeiske landene må gå sammen om å sikre en rettferdig fordeling av flyktninger.

SU vil:

  • Øke antall kvoteflyktninger Norge tar imot
  • Flyktningkonvensjonen må endres for å ivareta barns rettigheter bedre
  • Opprette et felles europeisk asyl- og kvotesystem med forpliktende ansvarsfordeling

Del Flyktninger på: