Forside A-Å Fiskeri

Fiskeri

I dag blir retten til å fiske stadig samles på færre hender. Retten til å fiske har blitt til en handelsvare, og å bli fisker har blitt for dyrt for vanlige folk. Dette skader fellesskapet, kystsamfunnene og kystkulturen.

Sosialistisk Ungdom mener at det er fellesskapet som skal eie havets ressurser. Disse ressursene skal bidra til sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene. På denne måten vil vi skape et sterkt fiskeri, hvor kunnskap og teknologi vil være mer på å utvikle næringen videre.

SU vil:

  • Grunnlovsfeste at de viltlevende ressursene i havet tilhører folket og skal komme lokalbefolkningen til gode

Del Fiskeri på: