Forside A-Å Fisk og havressurser

Fisk og havressurser

I dag er det ca. 15 stykker som eier 50% av alle fiskekvotene. Dette gjør at de bestemmer over enorme verdier som ikke tilfaller fellesskapet. I Norge har vi lang tradisjon med at de verdifulle naturressursene er eid i fellesskap og kommer alle til gode, fisken er intet unntak. Det har i mange år vært praksis i norsk fiskeripolitikk at man ikke tar hensyn til dagens regelverk, som legger til grunn at fisken skal komme folket til gode. Det har mange lokalsamfunn langs kysten tapt mye på, og storkapitalen tjent mye på.

Hvis folket hadde hatt kontroll hadde det sikret at vi fikk en økologisk og økonomisk bærekraftig fiskeripolitikk og hatt verdiskaping i Norge til evig tid. SU støtter derfor SVs grunnlovsendring for å sikre at det er folket som eier fisken.

SU vil:

  • Støtte SVs grunnlovsendring for å sikre at det er folket som eier fisken

Del Fisk og havressurser på: