Forside A-Å Fast arbeid

Fast arbeid

Inntil Høyre-Frp-regjeringen svekket arbeidsmiljøloven i 2015, var loven at en person skal ansettes i fast stilling, med mindre man er vikar for noen, det er sesongarbeid, eller man er ansatt i et spesielt prosjekt. Nå kan arbeidsgivere ansette midlertidig i tolv måneder, uten videre begrunnelse.

Dette usikre arbeidslivet med flere midlertidige ansettelser vil påvirke de unge mest. Midlertidige ansettelser gir sjeldent fast ansettelse. Dette vil føre til at unge ikke vil kunne etablere seg, da bankene ikke ønsker å gi lån til unge uten fast ansettelse. I SU vet vi at det bare er en ting som fører til fast ansettelse, og det er nettopp fast ansettelse!

SU vil:

  • Reversere Høyre-Frp-regjeringens svekkelser i arbeidsmiljøloven og slik styrke retten til fast jobb
  • At offentlig sektor går foran i arbeidet om å skape flere faste ansettelser
  • At midlertidige ansatte skal ansettes i faste stillinger etter maks ett år

Del Fast arbeid på: