Forside A-Å EU og EØS

EU og EØS

SU mener at EU er et udemokratisk organ, som er en trussel for norsk selvråderett. Norge må gjennom EØS-avtalen godta EUs politikk uten å ha innflytelse. EØS-avtalen sørger for fri flyt av arbeidskraft innad i EØS-området, i praksis betyr det at kapitalister kan dumpe lønninger og rettigheter og begrenser arbeidstakeres makt og rettigheter.   

SU krever:

  • Et tydelig nei til norsk EU-medlemskap
  • Å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale som sikrer norsk selvråderett.
  • At vi skal slå hardt ned på sosial dumping og straffe arbeidsgivere som driver kriminelt.

 

Del EU og EØS på: