Forside A-Å Enslige mindreårige asylsøkere

Enslige mindreårige asylsøkere

En enslig mindreårig asylsøker er et barn som søker om asyl i Norge uten å ha med seg foreldre eller andre med foreldreansvar til Norge. Det er forskjell på hvem som har ansvaret for omsorgen til barna. Barnevernet har ansvaret for omsorgen for barna under 15 år, mens det er utlendingsmyndighetene som har ansvaret for barna over 15 år, og de bor på egne mottak. Stadig flere av barna som kommer får midlertidig opphold. Midlertidig opphold betyr at man får bli i Norge til man fyller 18, men får ikke mulighet til å forlenge oppholdet.

SU vil:

  • Fjerne ordningen med midlertidig opphold. Dersom barn ikke har omsorgspersoner så har de krav på beskyttelse og skal få opphold ut fra den statusen
  • At barnevernet må ta ansvar for alle enslige mindreårige asylsøkere
  • Erstatte dagens alderstest

Del Enslige mindreårige asylsøkere på: