Forside A-Å Energi

Energi

Selv som tiden for fossile energikilder er over, trengs det energi som aldri før, for å møte framtiden. Overgangen fra fossile energikilder til grønne kilder, krever storstilt statlig innsats, og må komme nå. Innenfor energifeltet har vi i norge gigantisk potensiale, både innenfor produksjon av miljøvennlig og bærekraftig energi, men også når det kommer til etablering av tusenvis av nye klimajobber.

SU vil:

  • Sørge for statlig eierskap og økte forskningsmidler til utvikling av alternative fornybare energiformer som biomasse, bølgekraft, saltvannskraft, o.l
  • Sikre offentlig satsing på bærekraftig videreforedlingsindustri fra primærnæringene
  • Sikre offentlig eierskap og forvaltning av fornybar kraftproduksjon.

For mer informasjon se side 7-9 av en grønn og rettferdig framtid.

Del Energi på: