Forside A-Å Eldreomsorg

Eldreomsorg

Alle eldre skal være trygge på at de skal få en god alderdom uavhengig av hvor de bor eller hvilket behov de har for omsorgstjenester. Eldre skal ha medbestemmelse i hvordan omsorgsbehovene blir dekket, enten om de ønsker sykehjemsplass eller å bo hjemme. SU mener det er på tide å skrote stoppeklokka i eldreomsorgen og innføre en tillitsreform.

SU vil:

  • Sikre nok sykehjemsplasser
  • Styrke hjemmetjenesten og tilrettelegge for at flere som ønsker får bo trygt hjemme lenger
  • Sikre nok kvalifiserte helsefagarbeidere

Del Eldreomsorg på: