Forside A-Å Ekteskap

Ekteskap

For mange er ekteskap en viktig tradisjon, og dessuten en kontrakt mellom to menneskers kjærlighet. Sosialistisk Ungdom ønsker at ekteskap skal være en mulighet for alle par som ønsker det. Derfor har vi støttet opp under kampen mot likekjønnet ekteskap, nettopp fordi muligheten til å inngå ekteskap ikke bare skal være forbeholdt heterofile par, men også skeive.

I flere steder i verden i dag er tvangsekteskap både tillat og normalt. I mange land giftes kvinner og unge jenter vekk mot sin egen vilje, og ofte blir de giftet bort til eldre menn. For jenter kan det være farlig å motsi seg tvangsekteskap, fordi det kan føre til at man blir utstøtt fra familien eller utsatt for tortur eller drap. SU krever at alle kvinner som kommer til Norge som følge av tvangsekteskap får oppholdstillatelse.

SU krever:

  • At ekteskap ikke forblir forbeholdt heterofile, men at skeive også har mulighet til å inngå ekteskap.
  • Norge gir oppholdstillatelse til kvinner som flykter som følge av tvangsekteskap.

Del Ekteskap på: