Forside A-Å Ekstremisme og radikalisering

Ekstremisme og radikalisering

Ekstremisme er å innta en posisjon som skiller seg sterkt fra det som er vanlig i samfunnet, hvor man samtidig mener at vold er nødvendig å bruke for å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål. Vi må arbeide for å begrense ekstremistiske grupper og radikalisering i samfunnet uten å undergrave det demokratiet og den åpenheten vi ønsker å forsvare. Ekstremistiske grupper opererer både gjennom internasjonale kanaler i en globalisert verden samtidig som de arbeider lokalt med rekruttering. Det er nødvendig å bryte opp nettverk og miljøer som rekrutterer. Samtidig må kontakten mellom ekstremister i Europa og ekstremister i konfliktsoner avskjæres.

God anti-terror-politikk må legge størst vekt på forebygging, ikke brannslukking. For å hindre et fremmedgjørende samfunn som setter mennesker på utsiden av samfunnet er det nødvendig å motarbeide økonomiske og sosiale ulikheter, slik at vi har et samfunn der folk kan skape økonomiske muligheter og tillit til politiske aktører og institusjoner.

SU vil:

  • Bryte opp ekstremistiske miljøer internasjonalt og i Norge
  • At unge i større grad må få medvirke i beslutninger i samfunnet. Kommuner, lokalsamfunn og skoler må ta et særlig ansvar for at barn og unge deltar i beslutningsprosesser som angår dem. Norge må ta lederskap i den internasjonale implementeringen av FN-resolusjon 2250.
  • Styrke stillingen og fokuset på kritisk tenking, livsmestring og demokratideltakelse i alle fag i grunnskolen og grunnfagene i videregående skole.
  • Styrke den tverfaglige forskningen på radikalisering og den kunnskapen må formidles til folk som jobber i relevante yrker.
  • Styrke kultur og fritidstilbudet til ungdom og andre fellesarenaer

Del Ekstremisme og radikalisering på: