Forside A-Å Eierskap

Eierskap

Et av Sosialistisk Ungdoms viktigste prinsipper er at demokratiet bør utvides så mye som mulig, og at dette også bør gjelde for økonomien. Derfor arbeider vi for at alle store naturressurser og bankene skal være eid av folket, gjennom stat eller kommune. På denne måten er ressursene under demokratisk kontroll, samtidig som at vanlige folk kan nyte godt av naturressursene landet har å by på.

Sosialistisk Ungdom arbeider også for å utvide demokratiet på arbeidsplassen, slik at vanlige ansatte får innflytelse også over de åtte timene de hver dag bruker på arbeidsplassen. For å sikre dette vil SU jobbe for at ansatte får betydelig representasjon i bedriftsstyrene, og legge til rette for at ansatte selv skal eie bedriftene de jobber i. SU støtter også andre former for demokratisk eierskap.

SU vil:

  • Nasjonalisere alle verdifulle, ikke-fornybare naturressurser som olje og mineraler, og store banker.
  • Utrede for tiltak som kan fremme organisering av øvrige banker som forbrukerkooperativer.
  • Sikre betydelig representasjon av ansatte i styrene til alle bedrifter, både offentlige og private.
  • Sikre offentlig kontroll med fornybare naturressurser, som fisk og skogindustri, slik at de forvaltes på en bærekraftig måte.
  • Arbeide for å fremme og styrke forbruker- og arbeiderstyrte bedrifter.

Del Eierskap på: